Biệt Thự Chị Bình – Dĩ An – Bình Dương

 • Biệt Thự Chị Bình – Dĩ An – Bình Dương
 • Biệt Thự Chị Bình – Dĩ An – Bình Dương
 • Biệt Thự Chị Bình – Dĩ An – Bình Dương
 • Biệt Thự Chị Bình – Dĩ An – Bình Dương
 • Biệt Thự Chị Bình – Dĩ An – Bình Dương
 • Biệt Thự Chị Bình – Dĩ An – Bình Dương
 • Chủ đầu tư : Lê Thị Bình
 • Địa chỉ : Dỉ An Bình , Bình Dương
 • Đơn vị thiết kê : SESAN ARCHITECTURE
 • Diện tích : 1400 m2
 • Hoàn thành : Đang thi công