Nhà Phố Anh Khang – Quận 9 – Tp HCM

  • Nhà Phố Anh Khang – Quận 9 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Khang – Quận 9 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Khang – Quận 9 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Khang – Quận 9 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Khang – Quận 9 – Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Lê Tấn Khang
  • Địa chỉ :Quận 9 – Tp HCM
  • Diện tích : 550 m2