Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM

  • Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM
  • Nhà Phố Anh Lực – Quận 2 – Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Nguyễn Văn Lực
  • Diện tích : 450 m2
  • Địa chỉ : Quận 2 , Tp Hồ Chí Minh