Nhà Xưởng Hogetsu – Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai

  • Nhà Xưởng Hogetsu – Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai
  • Nhà Xưởng Hogetsu – Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai
  • Chủ đầu tư : Công Ty Hogetsu Việt Nam
  • Diện tích : 5.985 m2
  • Địa chỉ : Khu công nghiệp Nhơn Trạch – Tỉnh Đông Nai – TP Hồ Chí Minh
  • Giải pháp triển khai : Nhà thép tiền chế